02_บริษัท ณัชพัฒน์ (ประเทศไทย) จากัด
GCS ให้การตรวจมาตรฐาน มอก.60335 เล่ม2 (65) บริษัท ณัชพัฒน์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ตรวจประเมินมาตรฐาน มอก.60335 เล่ม2 (65) ให้กับ บริษัท ณัชพัฒน์ (ประเทศไทย) จำกัด ในขอบข่ายผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ ณ เมืองกวางโจ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 30-31 พ.ค. 67 ที่ผ่านมา

GCS_จันทบุรี
บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS)

ได้ร่วมจัดแสดงบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการตรวจมาตฐานสินค้าเกษตร ณ หอประชุมใหญ่ อบจ. จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานและร่วมเยี่ยมชมบูธ GCS พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตร ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ที่ผ่านมา

S__24707080
GCS ให้การรับรองตรวจ ISO ให้กับทาง JIN YANG METAL CO., LTD.

GCS ให้การรับรองตรวจ มาตรฐาน มอก.เหล็ก 50-2561และ 2223-2558 ที่ประเทศเกาหลี 625-04, NONGSO-RI, 103-8, Golden root-ro, JUCHON-MYEON, GIMHAE-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA 50969 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้ บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ในการตรวจรรับรองมาตรฐาน มอก.

GCS ให้การตรวจมาตรฐาน มอก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศัยคอนกรีต

GCS ให้การรับรองตรวจ ISO ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศัยคอนกรีต ในส่วนของ มอก.213-2560 และมอก.128-2560 ทางบริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินให้กับทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศัยคอนกรีต เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และท่อคอนกรีตเมื่อวันที่ 12-13 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา

GCS ให้การตรวจมาตรฐาน มอก. บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด

GCS ให้การรับรองตรวจ ISO บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด ในส่วนของ มอก.128-2560 ทางบริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินให้กับทาง บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา

ตรวจประเมินระบบคุณภาพ ในส่วนของมอก. 1128-2535 สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กมุงหลังคา

กิจกรรมเดือน พ.ค. 2562 บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) มีการขยายขอบเขตเพื่อให้บริการ มอก. ในหมวดผลิตภัณฑ์เหล็กและผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง โดยมีการตรวจ Witness จากเจ้าหน้าที่ สมอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมให้บริการเร็วๆ นี้ GCS ยังมีการขยายขอบเขตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการให้บริการหมวดสินค้า

GCS ให้การตรวจมาตรฐาน มอก. บริษัท บิ๊กเบน (เพ้นท์) จำกัดในส่วนของมอก. 691-2547 และมอก.1048-2551

GCS ให้การรับรองตรวจ ISO โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินให้กับทาง บริษัท บิ๊กเบน (เพ้นท์) จำกัดในส่วนของมอก. 691-2547 และมอก.1048-2551 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

GCS ให้การตรวจมาตรฐาน มอก. บริษัท ถาวรผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ในส่วนของ มอก. 128-2549

GCS ให้การรับรองตรวจ ISO บริษัท ถาวรผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ในส่วนของ มอก. 128-2549 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา...

GCS ให้การรับรองตรวจ มอก.909-2548 และ มอก.2425-2552 ณ Delixi Electric (Wuhu) Co.,Ltd.

GCS ให้การรับรองตรวจ มอก.909-2548 และ มอก.2425-2552 ณ Delixi Electric (wuhu) Co.,Ltd. ที่อยู่ Wuhu Machinery Industrial Park, Wuhu City, Anhui Pro/ince, CHINA ในวันที่ 30-31 มกราคม 2561

GCS ให้การตรวจมาตรฐาน มอก. บจก.ดีแบค ได้รับการรับรอง มอก.1985-2549 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับการดูแลผลิตภัณฑ์ผิวหรือผม ปี 2017

GCS ให้การรับรองตรวจ ISO บจก.ดีแบค ได้รับการรับรอง มอก.1985-2549 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับการดูแลผลิตภัณฑ์ผิวหรือผม ปี 2017

GCS ให้การตรวจมาตรฐาน มอก. บริษัท SCL ได้รับการรับรอง มอก.1955-2551 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ส่องสว่าง และบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน ปี 2017

GCS ให้การรับรองตรวจ ISO บริษัท SCL ได้รับการรับรอง มอก.1955-2551 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ส่องสว่าง และบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน ปี 2017

ประกาศ จากกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

ตามที่ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท โกลบอลเซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ให้เป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP และ HACCP สำหรับโรงงานผลิตสินค้าพืช โดยมีขอบข่ายการให้บริการตรวจสอบ ดังนี้