แนวทางการตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)

 ขั้นตอนการขอการรับรองกับ บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS)  ไม่ยุ่งยาก โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 1. ยื่นคำขอต่อทาง GCS ว่า องค์กรของท่านประสงค์จะขอตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่การตลาดของเราจะอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตั้งแต่ขั้นตอนนี้ จนได้รับการรับรอง
 2. นำส่งเอกสาร เพื่อให้ทาง GCS ช่วยตรวจความพร้อมขององค์กรของท่าน เช่น
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงงาน (รง.4)
  • หนังสือรับรองบริษัท
  • คู่มือ มรท. ขององค์กรของท่าน เป็นต้น
 3. นัดหมายทำการเข้าตรวจประเมินความพร้อม และตรวจประเมินรับรอง ภายใน 120 วัน
 1. หากไม่มีข้อบกพร่องในระหว่างตรวจประเมิน ทาง GCS ก็สามารถออกใบรับรองให้องค์กรของท่านได้ ภายใน 30 วัน หรือหากพบข้อบกพร่องในระหว่างการตรวจ ก็มีเวลาให้แก้ไขได้ถึง 180 วัน
  การขอการรับรองระดับพื้นฐาน ใบรับรองมีอายุ 2 ปี สำหรับการขอใบรับรองระดับสมบูรณ์ และสมบูรณ์สูงสุด ใบรับรองมีอายุ 3 ปี บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) พร้อมบริการตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) โดยทีมงานผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ