รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนมกราคม 2563 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท ชนากานต์ เอ็นลาจเม้นต์ จำกัด (มหาชน)  ISO 9001: 2015 เพิกถอน (มีผลวันที่ 16 มกราคม 2563)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนธันวาคม 2562 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท ชนากานต์เอ็นเอชอาร์เม็นต์ จำกัด ISO 9001: 2015 พักใช้ (มีผลวันที่ 2 ธันวาคม 2562)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนตุลาคม 2562 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสมัยรวมแพคส์ HACCP พักใช้ (มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562)
 • บริษัท สยามเฆมี  จำกัด (มหาชน)  ISO 9001: 2015 ยกเลิก (มีผลวันที่ 16 ตุลาคม 2562)
 • บริษัท เฮกซ่าแคลไซเนชั่น จำกัด  CODEX  GMP  ยกเลิก  (มีผลวันที่ 29 ตุลาคม 2562)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนกันยายน 2562 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท แพร่รุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัด CODEX GMP / HACCP ยกเลิก (มีผลวันที่ 17 กันยายน 2562)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท กรีนฟู้ดส์ โกลบอล จำกัด   CODEX GMP/HACCP ยกเลิก (มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
 • บริษัท ทวีผลการเกษตร จำกัด   CODEX GMP/HACCP ยกเลิก (มีผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2562)
 • บริษัท พืชสุวรรณรุ่งเรือง (สระบุรี) จำกัด   CODEX GMP/HACCP ยกเลิก (มีผลวันที่ 22 กรกฎาคม 2562)
 • บริษัท ทรงทรัพย์เจริญกิจ จำกัด   CODEX GMP/HACCP ยกเลิก (มีผลวันที่ 24 กรกฎาคม 2562)
 • บริษัท บุญเลิศไรซ์ 555 จำกัด   CODEX GMP/HACCP ยกเลิก (มีผลวันที่ 24 กรกฎาคม 2562)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด  ISO 9001:2015  ยกเลิก (มีผลวันที่ 11 มิถุนายน 2562)
 • บริษัท สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด  ISO 14001:2015  ยกเลิก (มีผลวันที่ 11 มิถุนายน 2562)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนเมษายน 2562 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท โรงศรีสีแสงดาว จำกัด  CODEX GMP/HACCP ยกเลิก (มีผลวันที่ 3  เมษายน 2562)
 • บริษัท มอนทาน่า อินเตอร์เทรด จำกัด CODEX GMP/HACCP พักใช้ (มีผลวันที่ 17 เมษายน 2562)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนมีนาคม 2562 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท สแควร์ คูลลิ่ง ทาวเวอร์ จำกัด  ISO 9001:2015  ยกเลิก  (มีผลวันที่ 4 มีนาคม 2562)
 • บริษัท จูรา สยาม ทรัส จำกัด  ISO 9001:2015  เพิกถอน  (มีผลวันที่ 4 มีนาคม 2562)
 • บริษัท โรงสีโพทะเลธัญญกิจ จำกัด   มกษ.4403-2553 ยกเลิก (มีผลวันที่ 7 มีนาคม 2562)
 • บริษัท ชนากานต์ เอ็นลาจเม็นต์ จำกัด  ISO 9001:2015  คืนสถานะการรับรอง (มีผลวันที่ 8 มีนาคม 2562)
 • บริษัท แพร่รุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัด  CODEX GMP/HACCP คืนสถานะการรับรอง (มีผลวันที่ 21 มีนาคม 2562)
 • บริษัท ท๊อป-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด   CODEX GMP/ HACCP คืนสถานะการรับรอง (มีผลวันที่ 25 มีนาคม 2562)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท  เซ็นทรัลมีทแอนด์ฟู๊ด จำกัด  CODEX GMP/HACCP  ยกเลิก (มีผลวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562)
 • บริษัท  สุโขทัย เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด  CODEX GMP  ยกเลิก (มีผลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)
 • บริษัท  เมดิทอป จำกัด  ISO 9001:2015  ยกเลิก (มีผลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนมกราคม 2562 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท ธนาพสิษฐ จำกัด  ISO 9001:2015   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 29  มกราคม 2562)
 • บริษัท คราฟท์ จำกัด  ISO 9001:2015   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 29  มกราคม 2562)
 • บริษัท กล่องกระดาษกรุงเทพ อุตสาหกรรม จำกัด ISO 9001:2015   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 29  มกราคม 2562)
 • บริษัท รุ่งศิริ พลับบลิชิ่ง จำกัด ISO 9001:2015   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 29  มกราคม 2562)
 • บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ISO 9001:2015   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 29  มกราคม 2562)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี. แพคกิ้ง ISO 9001:2015   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 29  มกราคม 2562)
 • บริษัท ธนาพสิษฐ จำกัด  ISO 9001:2015   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 29  มกราคม 2562)
 • บริษัท คราฟท์ จำกัด  ISO 9001:2015   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 29  มกราคม 2562)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนมกราคม 2562 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท ไทยข้าวทิพย์รุ่งเรืองกิจ จำกัด  CODEX GMP/HACCP  เพิกถอน (มีผลวันที่ 2  มกราคม 2562)
 • บริษัท จูร่า สยาม ทรัส จำกัด  ISO 9001:2015   พักใช้ (มีผลวันที่ 2  มกราคม 2562)
 • บริษัท สยามโคโค่นัท 168 จำกัด  CODEX GMP/HACCP  ยกเลิก (มีผลวันที่ 8  มกราคม 2562)
 • บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ISO 9001:2015   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 29  มกราคม 2562)
 • บริษัท บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด  ISO 9001:2015   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 29  มกราคม 2562)
 • บริษัท ล้านนา เทค ฟิวชั่น จำกัด  ISO 9001:2015   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 29  มกราคม 2562)
 • บริษัท บางกอกเรดิโอ ทีเอ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  ISO 9001:2015   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 29  มกราคม 2562)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนธันวาคม 2561 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท ยูนิเทค แอสโซซิเอทส์ จำกัด  ISO 9001:2015 พักใช้  (มีผลวันที่ 6  ธันวาคม  2561)
 • บริษัท แพร่รุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัด  CODEX GMP/HACCP  พักใช้ (มีผลวันที่ 10  ธันวาคม  2561)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท ไทยข้าวทิพย์รุ่งเรืองกิจ จำกัด (มหาชน)  CODEX GMP/HACCP  พักใช้  (มีผลวันที่ 1  พฤศจิกายน 2561)
 • บริษัท ชนากานต์ เอ็นลาจเม็นต์ จำกัด  ISO 9001:2015 พักใช้  (มีผลวันที่ 19  พฤศจิกายน  2561)
 • บริษัท ท๊อป-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด   CODEX GMP/HACCP พักใช้  (มีผลวันที่  26  พฤศจิกายน  2561)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนตุลาคม 2561 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • นางประภัสสร  สุขเกษม “อ้อย-ดำเนิน”  CODEX GMP  เพิกถอน (มีผลวันที่ 1  ตุลาคม  2561)
 • บริษัท  ยูเนี่ยนไทย ทรานส์ฟอร์เมอร์  จำกัด   ISO 9001:2015  ยกเลิก (มีผลวันที่ 1  ตุลาคม  2561)
 • บริษัท  นิธิกรอุตสาหกรรม  จำกัด   ISO 9001:2015  ยกเลิก (มีผลวันที่ 5  ตุลาคม  2561)
 • บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด   ISO 9001:2015 คินสถานะการรับรอง (มีผลวันที่ 6  ตุลาคม  2561)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนกันยายน 2561 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท เฟิสท์ ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด  ISO 9001:2015 ยกเลิก (มีผลวันที่ 3  กันยายน  2561)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีง่วงเซ่งล้ง  CODEX GMP/HACCP  ยกเลิก (มีผลวันที่  3  กันยายน  2561)
 • นางประภัสสร  สุขเกษม “อ้อย-ดำเนิน”  CODEX GMP  พักใช้ (มีผลวันที่ 15  กันยายน  2561)
 • โรงสีทวีรวมมิตร  CODEX GMP/HACCP  ยกเลิก (มีผลวันที่ 17  กันยายน  2561)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท ชินซัง เดลต้า เทค (ประเทศไทย) จำกัด   ISO 9001:2015 ยกเลิก (มีผลวันที่ 3  สิงหาคม  2561)
 • บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด   ISO 9001:2015 พักใช้ (มีผลวันที่ 7  สิงหาคม  2561)
 • บริษัท โรงสีขุนศรี จำกัด  CODEX GMP / HACCP  ยกเลิก (มีผลวันที่ 15  สิงหาคม  2561)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท ยู.ดี. โค๊ทติ้ง จำกัด  (มหาชน)  ISO 9001:2008 ยกเลิก (มีผลวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)
 • บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด  (มหาชน)  ISO 14001:2004 ยกเลิก (มีผลวันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  ISO 9001:2008 ยกเลิก (มีผลวันที่ 6 กรกฎาคม 2561)
 • บริษัท ที.เจ.พี. จำกัด  ISO 14001:2004 ยกเลิก (มีผลวันที่ 6 กรกฎาคม 2561)
 • บริษัท  เอส.บี.แอล. อินดัสเตรียล  จำกัด  ISO 9001:2008 ยกเลิก (มีผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท อินเทค คาร์ด เทคโนโลยี  จำกัด  (มหาชน)  ISO 9001:2008 ยกเลิก (มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2561)
 • นางสาวจิราณัฏฐ์  อมตาธนาเกียรติ  “โรงงานจิราณัฏฐ์”  CODEX GMP/HACCP คืนสถานะการรับรอง (มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2561)
 • บริษัท ฟาร์ม่า  อินโนวา จำกัด  ISO 14001:2004 ยกเลิก (มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2561)
 • บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด  (มหาชน)  ISO 14001:2004 ยกเลิก (มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2561)
 • บริษัท ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)  ISO 14001:2004 ยกเลิก (มีผลวันที่ 12 มิถุนายน 2561)
 • บริษัท ไทยควอลิตี้ เกรน จำกัด CODEX GMP / HACCP ยกเลิก (มีผลวันที่ 13 มิถุนายน 2561)
 • บริษัท เอ็มดี ฟูดส์ 2017 จำกัด CODEX GMP / HACCP เพิกถอน (มีผลวันที่ 16 มิถุนายน 2561)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 •  บริษัท  ไทยฟาสท์ อีเลคทริค คอร์เปอเรชั่น  จำกัด    ISO 9001:2008  ยกเลิก (มีผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2561)
 • บริษัท  ไทยเคนเปเปอร์  จำกัด  (มหาชน)  ISO 14001:2004  ยกเลิก (มีผลวันที่ 4 พฤษภาคม 2561)
 • บริษัท   ชินธนา โลหะกิจ  จำกัด    ISO 9001:2008  ยกเลิก (มีผลวันที่ 16 พฤษภาคม 2561)
 • นางสาวจิราณัฏฐ์  อมตาธนาเกียรติ “โรงงานจิราณัฏฐ์”  CODEX  GMP/HACCP พักใช้ (มีผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2561)
 • บริษัท เอ็มดี ฟูดส์ 2017 จำกัด    CODEX GMP / HACCP  พักใช้ (มีผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2561)
 • บริษัท เอช-อาร์-ดี เอ็นจิเนีย  จำกัด    ISO 14001:2004  ยกเลิก (มีผลวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)
 • บริษัท  ไทยซีทเบลท์  จำกัด    ISO 14001:2004  ยกเลิก (มีผลวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนเมษายน 2561(พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด  CODEX GMP/HACCP คืนสถานะการรับรอง (มีผลวันที่ 17 เมษายน 2561)
 • บริษัท โรงสีไทยเพิ่มผล จำกัด  CODEX GMP / HACCP ยกเลิก (มีผลวันที่ 19 เมษายน 2561)
 • บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัดS  มรท. 8001:2553 ระดับสมบูรณ์ ยกเลิก (มีผลวันที่ 20 เมษายน 2561)
 • บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) จำกัด  ISO 9001:2008 ยกเลิก (มีผลวันที่ 23 เมษายน 2561)
 • บริษัท อีมิเน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  มรท. 8001:2553 ระดับสมบูรณ์ ยกเลิก (มีผลวันที่ 24 เมษายน 2561)